Robotics (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) er i dag medvirkende til øget produktivitet og innovation på tværs af virksomheder over hele verden. Ved at give
virksomhederne mulighed for at øge produktiviteten og anvende data mere effektivt, kan disse teknologier hjælpe virksomheder med delvist eller fuldt at automatiserer næsten enhver opgave. Fra dokumentbehandling til HR og regnskab har RPA haft en stor indvirkning på næsten alle aspekter af den måde virksomhederne driver forretning på. Som teknologier modnes og bliver en større del af forretningsaktiviteterne, er det kritisk for virksomheden, at den har en plan for automatiseringen.

Hvad er en Robot egentlig for noget?

RPA er simpelthen en software “bot” der håndterer en specifik, hyppig og gentagende opgave mere effektivt og præcist end noget menneske kan ved at efterligne den menneskelige adfærd.

Vil du læse mere og vide hvad forskellen er på Robotics og RPA, så læs mere her

Hvorfor RPA?

RPA giver virksomhederne bedre mulighed for at udnytte deres arbejdsstyrke, bedre udnyttelse af eksisterende systemer og bruge sine ressourcer på værdiskabende og innovative opgaver. Fordelene er mange; det reducerer medarbejderomkostningerne og giver virksomheder mulighed for at bruge sine specialiserede medarbejder til opgaver der skaber nye muligheder og større kundefokus. Det giver også virksomhederne mulighed for at øge deres vækst uden at øge omkostninger tilsvarende.

RPA roadmap

På trods af RPAs mange fordele skal et sådant initiativ implementeres korrekt for at levere de forventede forretningsmæssige mål. Automatisering, som enhvert andet større forandringsprojekt, skaber udfordringer. Der er mange faldgruber og for at overvinde disse er det kritisk, at RPA Initiativer styres af et fornuftigt roadmap. Her taler vi ikke om en simpel opgaveliste, men en overordnet plan der har klart definerer mål milepæle somer afstemt med virksomhedens strategi. Et RPA roadmap gør det samtidig muligt at bruge det som et kommunikationsværktøj der hjælpe med at skabe intern støtte til RPA-initiativet.

RPA roadmap

 

Udfordringer:

Før du foretager en RPA implementering er det vigtigt at forstå hvilke udfordringer du har foran dig. Et vellykket RPA initiativ starter med realistiske forventninger. Her er 5 udfordringer virksomheden bør forholde sig til:

  1. Hvilke processer egner sig bedst til RPA? Ikke alle forretningsprocesser kan automatiseres end-2-end. I mange tilfælde er opgaven eller data alt for ustrukturerede eller abstrakte for at RPA kan udføre hele processen. Se her Hvilke processer der egner sig bedst til RPA?
  2. Modvilje; RPA repræsenterer en stor ændring i hvordan opgaver udføres. Dette kan ofte føre til modstand fra medarbejderne der er vant til at gøre tingene en vis måde.
  3. Fyringer; Medarbejderne frygter ofte, at nye automatiseringsværktøjer vil erstatte dem.
  4. Kompetencer; RPA er stadig en ret ny teknologi. Der er derfor ofte et gap mellem RPAs muligheder og medarbejdernes viden om, hvad der kan automatiseres med RPA og hvordan man gør det bedst muligt.
  5. Manglende teknologi strategi; Mange virksomheder implementerer IT løsninger ad hoc for at opfylde specifikke forretningsmål. Denne metode fører ofte til ukoordinerede implementeringer og siloer af redundante værktøjer der ikke fuldt ud udnytter automatiseringspotentialet på tværs af forretningen

Hvordan skaber vi en succesfuld RPA implementering?

For at overvinde de før omtalte udfordringer og implementere RPA effektivt, er det vigtigt at tænke nøje på, hvordan implementeringen bedst kan gennemføres i jeres virksomhed. Der findes ikke en one-size fits all plan. Virksomheder er forskellige; deres kompetencer og modenhed har stor indflydelse på hvordan et implementerings roadmap vil se ud. Der er dog nogle generelle faser og aktiviteter, der bør gå igen for alle implementeringer.

Vi opdeler et RPA roadmap i fem faser: planlægning, pilot, implementering, skalering og “drift”. Hver af disse faser bygger på den forrige, så det er vigtigt, at aktiviteterne udføres og den nødvendige viden opbygges. Roadmappet giver desuden virksomhederne et fundament at bygge på, da teknologier og løsninger hele tiden udvikler sig. Ved at bygge et stærkt fundament for RPA, kan virksomheden hurtigere opnå en positiv ROI.

Vil du vide mere om de enkelte faser, kan du om dem her Etablering af en effektiv Operating model for RPA

RPA implementering

RPA frigør 40% af medarbejdernes tid der så kan bruges på andre opgaver

RPA forventes af vokse med 60% inden 2020

55% på Cx0 niveau planlægger med RPA i den nærmeste fremtid