Quick-win projekt

Qucik-win
as-is workshop

En "as-is" forretningsproces definerer den aktuelle tilstand af forretningsprocessen. Målet med en as-is workshop er at få et fælles billede af hvordan nuværende  forretningsproces fungerer i dag. Det er ikke altid nødvendigt at dokumentere den aktuelle forretningsproces, men det kan være påkrævet i nogle tilfælde.

Læs mere om as-is workshoppen her

to-be workshop

En "to-be" forretningsproces beskriver den fremtidige tilstand af forretningsprocessen. Målet med en to-be workshop er at beskrive den fremtidige forretningsproces  hvordan forretningsprocessen vil fungere, på et eller andet tidspunkt i fremtiden, når ændringer er foretaget .

Læs mere om to-be workshoppen her

Implementering

Med implementering mener vi, at designe og automatisere forretningsprocessen. I forbindelse med implementeringen følger vi den agile metode, og er der tale om en kundevendt proces bruger vi design thinking metoden. Uanset metoden vil resultatet være en "kørende" proces der er sat i produktion.

Læs mere om quick-win projekter her.

Evaluering (KPI/PPI)

Evaluering består af en opfølgning på de performance indikatorer (KPI/PPI) som er identificeret under as-is og to-be workshoppene. Evalueringen foregår ved at overvåge den "kørende" proces og efterfølgende vurdere om man har opnået den ønskede effekt.

Læs mere om performance indikatorer her.