Procesindsigt – forløberen til proces optimering

Desværre starter mange virksomheder ud med at etablere et teknologiprojekt, der skal vurdere hvilke af de mange nye teknologier man evt. ønsker at tage i anvendelse. I den forbindelse overser man fuldstændig nødvendigheden af at kigge på optimering af ens forretningsprocesser. Intelligent automatisering kræver data (fakta). At sætte data i centrum for din digitale transformationsstrategi åbner nye muligheder for at skalere op, fremme innovation og hjælpe med at skabe meningsfulde kundeoplevelser.

Spørgsmålet er hvordan skaber vi den indsigt?

Den største hindring for digital transformation er manglen på detaljeret viden om virksomhedens aktuelle processer.

”Man er nødt til at forstå, for at kunne ændre”

Første skridt på rejsen er en analyse af ens forretningsprocesser ud fra et end-to-end (E2E) og kundevendt perspektiv. Der findes et antal forskellige teknikker / værktøjer der kan bidrage til at skabe den indsigt der er brug for, og som kan hjælpe med at skabe et fakta-baseret proceslandskab.

• Process Mapping: ofte manuelt arbejde, subjektivt og ressourcekrævende
• Process Mining: Logbaseret, giver ofte et ufuldstændigt billede, sværere at implementere
• Task-based Discovery: Opgave fokuseret, giver begrænset indsigt, effektivt, understøttes godt af RPA
• Process Discovery: Giver komplet og objektiv indsigt i hvordan applikationerne anvendes, en nøjagtig og hurtig vej til at få dannet
et akkurat proceslandskab.

Til at skabe den rette proces indsigt anbefales en kombination af Process Mining og Process Discovery.

Læs evt. mere om de to metoder/værktøjer her: Process Insight