Case Manager

Hvorfor BPM?

Business Process Management (BPM) er som ordene tydelig indikere en forretnings- og ledelsesmæssig disciplin. BPM bidrager til at skabe gennemsigtighed og driver nøgleværdier som kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.

Effektiv løbende procesarbejde hjælper med at generere værdi hurtigt, levere målbare resultater og skabe en forandringsparat virksomhed.

Styrken i BPM er at det skaber dels et udefra-ind syn med fokus på kundetilfredshed og dels et indefra-ud med fokus på effektivitet og produktivitet. Vi ser det som en nødvendighed at have en tilgang der skaber både tilfredse kunder og som konstant optimere virksomhedens arbejdsgange.

BPM gør det op med den siloorienterede tilgang der findes i mange virksomheder. Siloer er ofte baseret på funktioner (faglige specialer) eller organisatoriske enheder. BPM anvender i stedet den procesorienterede tilgang som bygger på end-to-end processer (processer der går på tværs af virksomheden) som beskriver processen fra start til slut.

At arbejde med processer er en omfattende disciplin der dækker bredt: procesoptimering/-forbedring, KPI’er, mål, kerne- og støtteprocesser, ledelse og organisation.

Implementering af BPM tilbyder både kortsigtede og langsigtede fordele, og en god start vil bidrage til at sikre, at du får begge.

Vi hører tit at BPM er utrolig kompliceret og dyrt at implementere. Er det rigtigt? Ja og nej må svaret være. At implementere BPM er ikke en kortsigtet transformation der hurtigt optimere din virksomheds processer, men et langsigtet projekt, der med tiden støtter op om dit strategiske sigte og håndtering af de grundlæggende og værdiskabende processer.

Omvendt kan man med en god governance og agil tilgang hurtigt skabe digitaliserede processer der giver værdi for virksomheden. Start med et begrænset scope (MVP Minimum Viable Product), og etablering af et Center-of-Excellence som kan støtte den videre implementering af BPM. Så er man allerede godt på vej.

Husk: ”En virksomhed er lige så effektiv som sine processer”