Robot

Hvordan får du succes med dit RPA-initiativ?

Robotic Process Automation (RPA) er hurtigt ved at blive et må-have-initiativ for moderne virksomheder. Ifølge en nylig undersøgelse fra Process Excellence Network (PEX), har næsten 60% af de undersøgte virksomheder enten implementeret RPA eller kører i øjeblikket RPA-programmer.  Forventningerne er at man kan spare op til 60% på de processer der bliver digitaliseret via RPA.

Hvilken værdi skaber RPA?

Omkostninger, effektivitet og kvalitet har været i fokus for mange procesoptimerings-initiativer i lang tid. Virksomheder har investeret en hel del i standardisering og harmonisering af deres back-office og kundeorienterede processer.

Selvom mange af disse initiativer har realiseret dens forventede benefit, er potentialet for yderligere forbedringer signifikant. En nylig undersøgelse fandt Ernst og Young viser, at omkostningerne ved eksisterende manuelle operationer kan reduceres yderligere med op til 40%, uden at ændre i de underliggende It-systemer og med en ROI på mindre end et år.

Benefits ved RPA:

 • Lavere medarbejderomkostninger
  • Når robotterne er implementeret, erstattes medarbejderomkostningerne med omkostninger relateret til at servicere og vedligeholde softwaren.
 • Hurtigere gennemløb
  • Robotter kan udføre manuelle opgaver hundred gange hurtigere end mennesker. Desuden er de er tilgængelige 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
 • Øget præcision
  • Er robotterne konfigureret korrekt, vil nøjagtigheden og kvaliteten stige i hele værdikæden.

Udfordringer

RPA har altså et betydeligt potentiale for at spare tid og penge, men der er også væsentlige udfordringer forbundet med at maksimere RPA’s potentiale. Ifølge Ernst og Young, fejler halvdelen af RPA-projekterne på grund af manglende evne til at implementere teknologi, metoder og governance.

Hvilken halvdel hører du til?

Hvordan kan du sikre dig, at du er i den korrekte halvdel der får de mest betydelige besparelser ud af RPA? Vi har identificeret 3 vigtige elementer der kan støtte op om dit RPA-initiativ og hjælpe dig til at opnå en succesfuld implementering.

 1. Evaluer dine nuværende processer

“Hvis den oprindelig proces ikke levere det ønskede resultat, vil RPA levere det samme dårlige resultat men bare meget hurtigere.”

 Før du går i gang med at automatisere dine processer, er det afgørende at tage et skridt tilbage og vurdere, om dine nuværende processer er effektive og skalerbare. Implementering af robotter til at køre din proces er udfordrende, hvis der ikke er nogen standard proces at følge.

 1. Prioriter jeres automatiseringspotentiale

“Identificering af lavt hængende frugter for automatisering hjælper dig med at skabe succeshistorier”

Når du har standardiseret dine processer, er det tid til at identificere, hvor du har det største potentiale for automatisering (automatiseringsgrad. De fleste virksomheder har allerede i dag mange af deres processer automatiseret via legacy-systemer eller andre applikationer.

Så for at identificere jeres automatiseringspotentiale skal I ikke kun kigge på hvordan processerne køre i dag, men også hvilke aktiviteter i processerne der er manuelle eller automatiseret.

 1. Få buy-in fra organisationen

“Få din ledelses opbakning med en klar og transparent business case”

 Ved at evaluere dine nuværende processer har du identificeret områderne der involverer manuelle aktiviteter og dermed har en høj procesomkostning. Med baggrund i disse og ved hjælp diverse benchmark analyser er det muligt at lave en prognose for omkostninger og tidsbesparelser ved indførelse af RPA. Endelig, ved at prioritere dit RPA-potentiale, kan du bedre sikre projektets implementering og succes.

Hvordan kommer vi i gang?

Med den rigtige forberedelse tilbyder RPA en masse muligheder for at reducerer procesomkostninger og frigør ressourcer i din organisation. At fokusere dit RPA-initiativ på de rigtige processer og prioritere din indsats i henhold til automationspotentiale, er afgørende for at komme i gang. Kun ved at sikre dig både ledelsen og medarbejdernes opbakning, vil du kunne opnå fordelene ved RPA.

Husk!

Reducer implementeringstid: Implementeringstiden reduceres betydeligt hvis du ved, hvordan dine processer virker og hvordan man træner robotterne.

Bevar fordelene: Automatisering af processer er aldrig et engangsarbejde. Overvåg din robot-performance løbende for at holde robotterne opdateret i forhold til de løbende procesændringer.

Discovery: Det første skridt i dit RPA-initiativ er afgørende; kompetencer og metoder skal opdateres og være på plads til de efterfølgende RPA-projekter. Det kan være en rigtig god ide at få hjælp fra eksperter til dit pilotprojekt så du får etableret et godt afsæt for de næste mange RPA-projekt.