Robot

Digitalisering af forretningsprocesser

Hvad er digitalisering af forretningsprocesser?

For at vurdere om din virksomhed bør øge sit fokus på at digitalisere jeres forretningsprocesser, skal du selvfølgelig have en ide om hvad det betyder og hvilke benefits du kan opnå.

At digitalisere en forretningsproces betyder reelt at du automatisere den. Ikke alle forretningsprocesser egner sig til digitalisering simplethen fordi det ikke bringer værdi for virksomheden. Så hvad skal man kigge efter?

Typisk kigger man efter processer hvor der er meget manuelt arbejde, processen har et langt tidsperspektiv, understøtter compliance, går på tværs af flere organisatoriske enheder osv. Et eksempel kan være at du i dag har en manuel oprettelse af en kunde, dvs. oprettelsen sker ved at kunden udfylder en formular som de aflevere hos dig eller de henvender sig fysisk og en af dine medarbejdere indtaster oplysningerne. Hvis denne opgave blev digitaliseret, ville det blive simplere. Kunden ville selv oprette sig via en webside, data vil være elektronisk tilgængelig og den videre behandling ville være styret af processen. Din medarbejder bliver guidet gennem hele forløbet. Det sikre vidensoverdragelse og ensartet kvalitet i behandlingen.

Hvad kan man få ud af at digitalisere sine forretningsprocesser?

 • Lavere medarbejderomkostninger
  • Når man har digitaliseret en forretningsproces, erstattes medarbejderomkostningerne ved at udfør processen med omkostninger relateret til at servicere og vedligeholde softwaren.
 • Hurtigere gennemløb
  • Automatiserede processer kan udføre manuelle opgaver hundrede gange hurtigere end mennesker. Desuden er den tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
 • Øget præcision
  • Med automatiserede processer vil nøjagtigheden og kvaliteten stige i hele værdikæden.

Hvordan foregår implementeringen?

Når IbsenPro hjælper virksomheder med at digitalisere forretningsprocesser, foregår det via vores ‘Digitalisering af forretningsprocesser transformationsprogram’ også kaldet BPM transformationsprogram. Der er 4 hovedelementer i vores program:

 1. Første trin i digitaliseringen af en forretningsproces, er at vælge hvilken proces der skal optimeres. Som hovedregel skal man tænke, at hvis ens forretningsproces er dårligt lavet til at begynde med, vil den ikke blive meget bedre ved at digitalisere den. Ens proces skal helst være så optimal som mulig, inden man begynder at digitalisere den.
 2. Derefter skal der etableres et ‘Center of Excellence’ (CoE). At arbejde struktureret med optimering af forretningsprocesser kræver dels en god governance, de rette kompetencer samt en vejledning i hvordan man beskriver processer.
 3. Når processen er analyseret og designet skal vi kunne demonstrere værdien af digitaliseringen. Det sker gennem et ‘Quick-win projekt’, hvor vi implementere lige nøjagtig så meget af processen at vi kan dokumentere værdien.
 4. Som det sidste punkt i programmet har vi ‘Udannelse’. Dette går ud på at gøre relevante personer i virksomheden, i stand til at arbejde med optimering af processer.

Hvis du spørger om hvor længe det vil tage, kan vi kun sige at det afhænger af både din virksomheds modenhed, men også hvor meget der investeres i projektet.
Vi kan hjælpe med det meste, lige fra at optimere dine nuværende forretningsprocesser, til at digitalisere dem.