Digitalisering af processer kræver etablering af et Center-of-Excellence

At etablere et Proces Center of Excellence er en forudsætning for en succesfuld implementering af Proces automatisering som disciplin i en organisation. Et CoE bridrager til et strategisk fokus på at blive en procesdrevet virksomhed.

Et Coe er ansvarlig for:

  • at sikre en klar beskrivelse af alle større processer i virksomhedens værdikæde og hvordan disse processer interagere
  • at sikre et klart og tydeligt ejerskab af processerne samt facilitere dialogen mellem procesejerne og Proces specialisterne
  • at sikre etablering af en enhed der arbejder disciplineret og målbart med processer
  • at sikre en konsistent forståelse af processer i hele virksomheden
  • at lette den kulturelle forandring i forbindelse med skiftet til en procesdrevet virksomhed
CoE

 

 

Introduktion til Center-of-Excellence CoE

Et CoE har et bredt ansvar med tilhørende aktiviteter. Dette beskrives ofte igennem en reference model. Eksempel på CoE reference model

Et andet vigtigt aspekt af CoE er governance og derigennem procesejerskab og organisering. Eksempel på CoE procesorganisering

Performance målinger er alfa og omega når man kigger på procesoptimering. Det er essentielt at man ved hvor man kommer fra og hvor man gerne vil hen. Til det arbejder vi med KPI'er og PPI'er. Læs mere her om Metrikker i forbindelse med proces performance.

Forretningsarkitektur/Proceslandskab

Forretningsarkitektur er et blueprint over virksomheden på konceptuelt niveau. Arkitekturen er dokumenteret ved en række kapaciteter, hvor hver kapacitet understøttes af processer som er beskrevet i virksomhedens proceslandskab. Når man arbejder med at implementere BPM på tværs af organisationen er disse to elementer altafgørende for overblikket og forbindelsen til systemer, data og roller.

Forretningsarkitektur

Metoder og standarder

Når man arbejder med BPM på tværs af virksomheden er det nødvendigt med et fælles sprog defineret ved fælles metoder, begreber, standarder og best practices. Ansvaret for at definere disse ligger typisk hos et Center-of-Excellence.

Metoder og standarder

Compliance

BPM understøtter gennem standardisering og automatisering overholdelse af compliance samtidig med at det reducere omkostningerne i forbindelse med de mange nye compliance krav der hele tiden strømmer ind.

BPM og Compliance

Governance

For at optimere og opretholde procesforbedrings-initiativer er det vigtigt at have en form for styring, der kan skabe de rigtige strukturer i form af roller og ansvar. Governance sætter rammerne for hvordan man arbejder med forretningsprocesser i virksomheden og understøtter optimering af dens end-to-end processer.

Process Governance